Η «άριστη όραση» είναι πλέον γεγονός

Η όραση θα μπορούσε να χαρακτηριστεί ως η σημαντικότερη από τις πέντε αισθήσεις. Ωστόσο γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες την επηρεάζουν αρνητικά, με αποτέλεσμα να υποβαθμίζεται η ποιότητα ζωής του ατόμου.

Η άριστη όραση (δηλαδή η εμμετρωπία) είναι λοιπόν το ζητούμενο στη σύγχρονη πραγματικότητα, καθώς οι επιλογές του ατόμου πολλές φορές (επαγγελματικές, κοινωνικές και προσωπικές) καθορίζονται απ' αυτή.

Η διαρκής εξέλιξη της Ιατρικής αλλά και της τεχνολογίας έρχεται να δώσει νέες εξατομικευμένες λύσεις ανάλογα με τον ασθενή. Το Διαθλαστικό και Οφθαλμολογικό Κέντρο Κρήτης Εμμετρωπία, στο Ηράκλειο είναι ένα νέο υπερσύγχρονο διαθλαστικό κέντρο που με τη χρήση τεχνολογιών αιχμής δεν υπόσχεται απλά, πραγματικά δίνει λύσεις στο πρόβλημα της μυωπίας, του αστιγματισμού, της υπερμετρωπίας και της πρεσβυωπίας διαθέτοντας ταυτόχρονα δυο διαφορετικές πλατφόρμες laser έκτης γενιάς.

Στις 30 Σεπτεμβρίου 2005, σε μια σεμνή τελετή εγκαινίων και γνωριμίας με το κοινό και τον τύπο, ο Δρ Ιωάννης Ασλανίδης ιατρικός διευθυντής του κέντρου, παρουσίασε τον τεχνολογικό εξοπλισμό και τους συνεργάτες του.

Εξατομικευμένες θεραπείες Laser (Customized Laser Ablation)

Το Εμμετρωπία καινοτομεί στον χώρο της οφθαλμολογίας χάρη στις εξατομικευμένες θεραπείες Laser που διαθέτει. Πιο συγκεκριμένα διαθέτει δυο laser έκτης γενιάς.

Wavefront Guided LASIK

Όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο, έτσι και κάθε μάτι είναι διαφορετικό, με μοναδικό σχήμα και οπτικά χαρακτηριστικά.

Η εφαρμογή της διαθλαστικής μεθόδου LASIK σε συνδυασμό με πρόγραμμα ανάλυσης κύματος WaveFront επιτυγχάνει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας για το κάθε μάτι. Αντίθετα με την κλασσική διαθλαστική μέθοδο LASIK, η οποία διορθώνει μόνο τα κύρια διαθλαστικά σφάλματα (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμό) και επιτυγχάνει όραση 20/20. Ο συνδυασμός ανάλυσης κύματος WaveFront και LASIK επιτυγχάνει και τη διόρθωση των δευτερευόντων διαθλαστικών σφαλμάτων (εκτροπών) του οπτικού συστήματος του ματιού, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της οπτικής οξύτητας. Οι εκτροπές αυτές αποτελούν το 5-20% της συνολικής διαθλαστικής ανωμαλίας του ματιού και σχετίζεται άμεσα με προβλήματα στη νυκτερινή όραση.

Η εφαρμογή της διαθλαστικής μεθόδου LASIK σε συνδυασμό με πρόγραμμα ανάλυσης κύματος Wavefront, το οποίο καταγράφει όλα τα σφάλματα του οπτικού μας συστήματος, (εκτροπές), επιτυγχάνει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας για το κάθε μάτι. Εκτός από το κυρίως διαθλαστικό σφάλμα διορθώνονται με αυτή τη μέθοδο ακόμα και απειροελάχιστες εκτροπές με αποτέλεσμα να έχουμε εκτός από ποσοτική και ποιοτική όραση.

Topolyzer

Το σύστημα topolyzer χρησιμοποιείται στη θεραπεία σοβαρών διαθλαστικών ανωμαλιών, όπως ο ανώμαλος αστιγματισμός. Παρέχει υψηλή τοπογραφική ανάλυση του κερατοειδούς, (λεπτομερής χαρτογράφηση της επιφανείας του), επιτρέποντας την εξατομικευμένη επιλογή των παραμέτρων της επέμβασης ώστε να υπάρξει τέλεια όραση.

Q-Value Adjustment (προσαρμογή τιμών Q)

Ο φυσιολογικός κερατοειδής δεν είναι ποτέ απόλυτα σφαιρικός, αλλά έχει ένα σχεδόν ελλειπτικό σχήμα. Με αυτή τη μέθοδο διόρθωσης διατηρούμε και μετά την επέμβαση το φυσιολογικό σχήμα του κερατοειδούς, δηλαδή την ασφαιρικότητά του. Η οπτική οξύτητα είναι ως εκ τούτου εξαιρετικά καλή ακόμα και σε συνθήκες χαμηλού φωτισμού.

 

Excimer Laser Εsiris

Το διαθλαστικό Excimer Laser ESIRIS δίνει τη δυνατότητα εξατομικευμένων επεμβάσεων με τη χρήση μετρήσεων από αμπερόμετρο, τοπογραφία κερατοειδούς και την επεξεργασία αυτών μέσω του ειδικού λογισμικού ΟRK-CAM, προκειμένου να εκτελεστεί η διαθλαστική διόρθωση διατηρώντας την ασφαιρικότητα του οφθαλμού, ενώ, ταυτόχρονα, αφαιρείται όσο το δυνατόν λιγότερος κερατοειδικός ιστός.

ESIRIS

Το ESIRIS χρησιμοποιεί την πιο σύγχρονη τεχνολογία ελέγχου και εκτέλεσης επέμβασης, ώστε να επιτυγχάνεται μία ασφαλής και προβλέψιμη επέμβαση. Ο άριστος συγχρονισμός του ταχύτατου ανιχνευτή κίνησης ματιού «eye tracker» και της μονάδας Laser εξασφαλίζουν την καλύτερη δυνατή εκτέλεση της επέμβασης.

Αξίζει να σημειωθεί η μέριμνα, που έχει δοθεί στο προφίλ της, πολύ μικρού μεγέθους spot (0,8mm), δέσμης του Laser, η οποία διαθέτει ομαλοποιημένο προφίλ και χρησιμοποιεί τη χαμηλότερη αναγκαία ενέργεια, προκειμένου να επιτυγχάνει υψηλής ανάλυσης επεμβάσεις και ομαλή επιφάνεια κερατοειδούς, μετά την επέμβαση.

Το ESIRIS χαρακτηρίζεται από κορυφαία εργονομία αλλά και ποιότητα κατασκευής ενώ η κατασκευάστρια εταιρία Schwind eye-tech-solutions διαθέτει μεγάλη εμπειρία στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής, έχοντας διαθέσει περισσότερα από 500 συστήματα Laser σε όλο τον κόσμο.

Το εύρος εφαρμογών των εξατομικευμένων επεμβάσεων δεν περιορίζεται μόνο σε ένα τύπο επέμβασης, αλλά καλύπτει όλες τις ανάγκες των σύγχρονων διαθλαστικών επεμβάσεων, όπως LASIK, LASEK και PRK.

ORK-CAM

Το νέο λογισμικό δίνει νέες διαστάσεις στις εξατομικευμένες αλλά και στις βελτιστοποιημένες ασφαιρικές επεμβάσεις μετώπου κύματος. Η χρήση του λογισμικού διασφαλίζει το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα, συνδυάζοντας τις πληροφορίες του χάρτη μετώπου κύματος από αμπερόμετρο και τοπογραφία κερατοειδούς. Το λογισμικό ORK-CAM λαμβάνει, επίσης, υπ' όψιν του παραμέτρους, όπως τη μετεγχειρητικά ομαλοποιημένη επιφάνεια του κερατοειδούς, καθώς και επιδράσεις στον κερατοειδή, που οφείλονται στη βιομηχανική του αλλά και στην κοπή του κρημνού με τη χρήση του μικροκερατόμου (LASIK).

Τοπογραφία κερατοειδούς-KERATRON SCOUT

Η πλατφόρμα ESIRIS εκτελεί εξατομικευμένες επεμβάσεις με τη χρήση μετρήσεων από την κορυφαία τοπογραφία κερατοειδούς Keratron Scout. Με την υψηλή ανάλυση, που διαθέτει, αλλά και το εκτενές λογισμικό της χαρτογραφεί με μεγάλη λεπτομέρεια την επιφάνεια του κερατοειδούς, αποδίδοντας ένα λεπτομερή χάρτη μετώπου κύματος, που θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την εξατομίκευση της επέμβασης.

HARTMANN SHACK ABERROMETER-WAVEFRONT SCIENCE

Με τη συσκευή μέτρησης ολικών οφθαλμικών εκτροπών WaveFront Sciences-Hartmann Shack Aberrometer, που διαθέτει την υψηλότερη διαθέσιμη ανάλυση σήμερα, αποδίδεται χάρτης μετώπου κύματος, που αφορά τις συνολικές οφθαλμικές εκτροπές και θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για την εξατομίκευση της επέμβασης.

ON LINE PACHYMETRY (OCT)

Η πλατφόρμα ESIRIS είναι η μοναδική, που χρησιμοποιεί την τεχνολογία της on-line παχυμετρίας. Η on-line παχυμετρία είναι ενσωματωμένη στη μονάδα του Laser και καταμετρά συνεχώς το πάχος του κερατοειδούς του ασθενή, προκειμένου να παρακολουθείται συνεχώς από τον ιατρό η κατάσταση του κερατοειδή. Η λειτουργία αυτή μεγιστοποιεί την ασφάλεια κατά τη διάρκεια της επέμβασης, καθώς αναγνωρίζονται οι βιομηχανικές αλλαγές, που είναι αποτέλεσμα συμπίεσης αλλά και αφυδάτωσης του κερατοειδούς.

Το επιστημονικό προσωπικό

Από τα παραπάνω γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι τοΕμμετρωπία δικαίως εγγυάται την επιτυχία της επέμβασης. Ωστόσο ένα επιπλέον κριτήριο για την επιλογή του συγκεκριμένου οφθαλμολογικού κέντρου είναι και το επιστημονικό προσωπικό.

Ένας έμπειρος χειρουργός μπορεί να αντιμετωπίσει επιπλοκές έστω και αν είναι εξαιρετικά σπάνιες, ενώ αποτελεί εγγύηση για το μετεγχειρητικό αποτέλεσμα.

Ο ιατρικός διευθυντής του κέντρου Δρ Ι. Ασλανίδης M.D., PhD, MBA, επίκουρος καθηγητής Οφθαλμολογίας του Ιατρικού Κολεγίου του Πανεπιστημίου Weil-Cornell, της Νέας Υόρκης και επί σειρά ετών διευθυντής ιατρικών υπηρεσιών του Β.Ε.Μ.Μ.Ο., έχει πραγματοποιήσει μερικές χιλιάδες διαθλαστικές επεμβάσεις και μη επεμβάσεις. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 200 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά και είναι συγγραφέας πολυάριθμων κεφαλαίων σε ιατρικά βιβλία, ενώ ταυτόχρονα έχει εκπαιδεύσει μεγάλο αριθμό ιατρών απ' όλο τον κόσμο στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής.

Τέλος, οι επιστημονικοί συνεργάτες του Δρ Ασλανίδη αλλά και το νοσηλευτικό προσωπικό είναι άρτια εκπαιδευμένοι στη χρήση του τεχνολογικού εξοπλισμού που διαθέτει το Εμμετρωπία, ενώ τηρούνται και τα αυστηρότερα πρωτόκολλα εργασίας με βασική προτεραιότητα την ασφάλεια και την εξατομικευμένη παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον ασθενή.

Ελάτε σε επαφή με το Εμμετρωπία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται ήδη από την πρώτη επαφή του ασθενή με το Εμμετρωπία στην επίλυση των όποιων αποριών και προβληματισμών υπάρχουν. Με ένα τηλεφώνημα (2810 226198) ή με ένα e-mail (info@emmetropia.gr) μπορείτε γρήγορα να έχετε απαντήσεις σε ερωτήματα σχετικά με το κόστος της επέμβασης, αν αυτή καλύπτεται από την ιδιωτική σας ασφάλεια ή αν το ασφαλιστικό ταμείο στο οποίο υπάγεστε καλύπτει τμήμα ή το σύνολο των εξόδων.

Η καινοτομία στη λειτουργία του κέντρου δεν σταματά όμως εκεί. Για πρώτη φορά στα ελληνικά χρονικά ιδιωτικό ιατρικό κέντρο κάνει πράξη τον ιατρικό τουρισμό. Σε συνεργασία με τα ξενοδοχειακά συγκροτήματα Aldermar, στην Χερσόνησο Ηρακλείου, το Εμμετρωπία διασφαλίζει την ποιότητα της παραμονής σας σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον.

Αντί επιλόγου

Σε ένα εθνικό σύστημα υγείας που νοσεί, η ιδιωτική πρωτοβουλία έρχεται να καλύψει τα κενά και να προσφέρει στον Έλληνα ασθενή αυτό που πραγματικά του αξίζει. Αξιοπρεπή αντιμετώπιση, ουσιαστική φροντίδα και επιτυχημένη θεραπεία του προβλήματος του. Το Εμμετρωπία, αν και κάνει τα πρώτα του βήμα στο χώρο της ιδιωτικής περίθαλψης, στελεχώνεται από την πλέον έμπειρη επιστημονική ομάδα στον τομέα της διαθλαστικής χειρουργικής, η οποία και εγγυάται την ασφάλεια και επιτυχία της εκάστοτε επέμβασης. Εκμεταλλευτείτε την ευκαιρία... και δείτε επιτέλους τον κόσμο με άλλο μάτι!     

Πηγή: health.in.gr

 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η «άριστη όραση» είναι πλέον γεγονός 001