Υπέρηχος Κερατοειδούς Artemis II+

Η Εμμετρωπία Α.Ε. για μια ακόμη φορά πρωτοπορώντας στον τομέα της παροχής υψηλών υπηρεσιών υγείας στην οφθαλμολογία, εισήγαγε το Artemis II+ superior, τον μοναδικό στην Ελλάδα και δεύτερο σε όλη την Ευρώπη ψηφιακό σαρωτή ματιού με την χρήση υπερήχων πολύ υψηλής συχνότητας, ο οποίος ισοδυναμεί με μαγνητική τομογραφία κερατοειδή. Είναι η πρώτη διαθέσιμη μέθοδος που μπορεί να μετρήσει τις εσωτερικές διαστάσεις του οφθαλμού με ακρίβεια ενός μικρομέτρου (10^-6 m) .Το Artemis II+ έχει τα πλεονεκτήματα των υπερήχων υψηλής συχνότητας (είναι το μόνο που εκπέμπει συχνότητες της τάξης των 100 ΜΗz ενώ τα συνήθη εκπέμπουν σε 10ΜΗz) σε συνδυασμό με την δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων χαρτών ενός σαρωτή .

Το Artemis II+ έχει πολλές μοναδικές εφαρμογές ,ιδιαίτερα στην διαθλαστική χειρουργική ,υπερκεράζοντας υπάρχουσες και εξελισσόμενες τεχνολογίες.Οι εφαρμογές του περιλαμβάνουν:

την δημιουργία των πιο ακριβών τρισδιάστατων χαρτών του πάχους του κερατοειδούς ,που διασφαλίζουν την μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια στις διαθλαστικές επεμβάσεις με λέιζερ (μέθοδοι LASIK και PRK).

την μέτρηση με απόκλιση μόνο ενός μικρόμετρου των διαστάσεων του προσθίου τμήματος του οφθαλμού ,η οποία είναι καθοριστική στις επεμβάσεις διαθλαστικής χειρουργικής και καταρράκτου.

την παροχή λεπτομερέστατων εξαιρετικής ευκρίνειας εικόνων του προσθίου και του οπίσθιου τμήματος του οφθαλμού χάρη στους υπερήχους ,για την ανίχνευση διαφόρων παθήσεων σε πρώιμο στάδιο όπως ο κερατόκωνος, ή γλαύκωμα.

την χαρτογράφηση και αποτύπωση τρισδιάστατων χαρτών καθενος εκ των μικροσκοπικών στρωμάτων του κερατοειδή .

τη δυνατότητα διάγνωσης επιπλοκών στην χειρουργική του κερατοειδή ιδιαίτερα μετά από επεμβάσεις LASIK,όπως μικροπτυχώσεις ,ατελές flap .

Όλες αυτές ο εφαρμογές αποτελούν μοναδικό εργαλείο στα χέρια του οφθαλμίατρου ,ιδιαιτέρως στις μετεγχειρήσεις LASIK καθώς και σε εξελισσόμενες ασθένειες όπως ο κερατόκωνος.Κατά την διάρκεια του προεγχειρητικού ελέγχου οι περισσότεροι χειρούργοι οφθαλμίατροι χρησιμοποιούν για την μέτρηση του πάχους του κερατοειδή το παχύμετρο ,το οποίο είναι ένας φορητός σαρωτής υπερήχων.Παρότι οι μετρήσεις του παχυμέτρου είναι πιο ακριβείς από αυτές του Orbscan ,δεν γίνονται παρά σε συγκεκριμένα σημεία και δεν μπορούν να θεωρηθούν απολύτως κατάλληλες για την εξακρίβωση του λεπτότερου σημείου του κερατοειδή .Η πιο αξιόπιστη από αυτές τις συσκευές έχει ένα ποσοστό λάθους της τάξης του 5-10% ,ενώ με το Αrtemis που η απόκλιση του είναι της τάξης κάτω του 1% ,μπορούμε να είμαστε σίγουροι και να καθορίσουμε επακριβώς την ασφάλεια μιας επέμβασης ή την καταλληλότητα ενός υποψηφίου σε περιπτώσεις που υπάρχουν αμφιβολίες για τις προυποθέσεις που απαιτούνται στον προεγχειρητικό έλεγχο.

Σχετικά με τις μετεγχειρήσεις LASIK , η μεγάλη ανάλυση του Artemis II+ είναι επαρκής έτσι ώστε να διακρίνονται ξεχωριστά τα στρώματα του κερατοειδή , το επιθήλιο ,το τμήμα του στρώματος του flap ,το υπόλοιπο τμήμα του στρώματος και άλλα .Οι πληροφορίες αυτές δίνουν την δυνατότητα στον χειρουργό να γνωρίζει ακριβώς το πάχος του κερατοειδή στο οποίο μπορεί ακόμα να επέμβει με ασφάλεια ώστε να μην υπάρξουν επιπλοκές .Αυτό είναι εφικτό διότι με την μέθοδο αυτή ορίζεται το πάχος του flap και ιδιαίτερα το ποσοστό του στρώματος που έχει παραμείνει κάτω από το flap στον κερατοειδή .Επιπλέον ,μετεγχειρητικά δίνεται η δυνατότητα παρακολούθησης της διαδικασίας επούλωσης του flap καθώς και των διαφόρων μηχανικών αλλαγών του κερατοειδή .

Όσο αφορά την διάγνωση εξελισσόμενων ασθενειών ,το Artemis II+ είναι μοναδικό στην ανίχνευση του κερατόκωνου σε πρώιμο στάδιο .Σε αυτή την περίπτωση χαρακτηριστικό ρόλο παίζουν οι εικόνες της πρόσθιας και της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς .Συγκεκριμένα ,η ανίχνευση του κερατοκώνου σε πρώιμο στάδιο επιτυγχάνεται με την γνώση της μορφολογίας της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδoύς καθώς και τη μορφολογία του επιθηλίου του κερατοειδούς.Ακόμη,με την μέθοδο αυτή είναι δυνατή η ακριβής παρακολούθηση της μετεγχειρητικής εξέλιξης του κερατόκωνου είτε μετά από μεταμόσχευση είτε μετά από cross-linking παρέχοντας έτσι ένα ακριβές ιστορικό της εξέλιξης της ασθένειας .

Η διαδικασία της εξέτασης είναι απλή και μετά το πέρας παίρνουμε ανεκτίμητης αξίας πληροφορίες τόσο για την ανατομία όσο και για την φυσιολογία του οφθαλμού.

Αναμφισβήτητα το Artemis II+ αποτελεί τεχνολογία αιχμής η οποία ξεχωρίζει για την συμβολή της στην προβλεψιμότητα τη μηδαμινή απόκλιση και την ασφάλειας του στις διαθλαστικές επεμβάσεις και στις επεμβάσεις καταρράκτη .Σύμφωνα με τον καθηγητή Reinstein: το να κάνει κανείς διαθλαστική χειρουργική χωρίς την χρήση του Artemis II+ είναι σαν ένας ορθοπεδικός να χειρουργεί χωρίς ακτινογραφία.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Υπέρηχος Κερατοειδούς Artemis II+ 001