Πρώτη θέση για την ομάδα της Εμμετρωπίας

Στα πλαίσια του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Υαλοειδούς Αμφιβληστροειδούς, η επιστημονική ομάδα της Εμμετρωπίας συμμετείχε στον ετήσιο διαγωνισμό Case Report (Διαγωνισμό Παρουσίασης Ιατρικών Περιστατικών) και κατέλαβε την πρώτη θέση!

Το περιστατικό που παρουσιάστηκε είχε να κάνει με τη διαχείριση περιστατικού το οποίο είχε υποστεί έγκαυμα στον αμφιβληστροειδή από την έκθεση σε μη ιατρικό λέιζερ.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Πρώτη θέση για την ομάδα της Εμμετρωπίας 001