Ο Δρ. Ασλανίδης Πρόεδρος του Ε.Κ.Ο.

Κατά τη διάρκεια του πρόσφατου Πανελλήνιου Συνεδρίου Οφθαλμολογίας του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας (14-15/12/2018), ο Δρ. Ιωάννης Ασλανίδης εκλέχθηκε Πρόεδρος του Ελληνικού Κολλεγίου Οφθαλμολογίας

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Ο Δρ. Ασλανίδης Πρόεδρος του Ε.Κ.Ο. 001