Η Εμμετρωπία στο Ευρωπαϊκό Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Ο Δρ. Ασλανίδης και η επιστημονική ομάδα της Εμμετρωπίας παρευρέθηκαν στη συνάντηση της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (ESCRS meeting 2018).

Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού έγινε και παρουσίαση τεσσάρων (4) ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εμμετρωπίας με θέμα: 

  • I. Aslanides, A. Zafar, V. Selimis: Temporary epithelial substitute: answer for pain relief in post- surface laser ablations and corneal epithelial defect patients. 36th European Congress of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS); 09/2018
  • A. Zafar, I. Aslanides, V. Selimis: Do not miss out, always dilate: case of pseudoexfoliation on intraocular lens implant. 36th European Congress of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS); 09/2018
  • A. Zafar, I. Aslanides, G. Mule, A. Stojanovic, V. Selimis: 12 month outcomes of safety, efficacy, and stability of central corneal regularisation (CCR) with corneal cross-linking for treatment of keratoconus. 36th European Congress of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS); 09/2018
  • A. Zafar, I. Aslanides, V. Selimis: 12 month results of safety, efficacy, and stability of advanced surface laser ablation (TransPRK) in high myopia. 36th European Congress of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS); 09/2018

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Εμμετρωπία στο Ευρωπαϊκό Οφθαλμολογικό Συνέδριο 001