Εκδήλωση για τη Μέθοδο R.A.D.A.R. στον Αγ. Νικόλαο

Την Κυριακή 6/3/2016 στην αίθουσα του εμπορικού επιμελητηρίου Λασιθίου παρουσιάστηκε από τον καθηγητή κο Δρ. Ι. Ασλανίδη και την ομάδα του η διαγνωστική προσέγγιση της δυσλεξίας μέσω της μεθόδου R.A.D.A.R.  Η μέθοδος ουσιαστικά αξιολογεί την αναγνωστική επάρκεια ενός παιδιού. Είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να προσφέρουμε συγκεκριμένες ποσοτικές μετρήσεις σχετικά με ένα πλήθος παραμέτρων που επηρεάζουν την αναγνωστική ικανότητα ενός ατόμου. 

Συγκεκριμένα, μέσω ειδικά κατασκευασμένου εξοπλισμού καταγράφεται επακριβώς το «οπτικό μονοπάτι», δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο διαβάζει ένα κείμενο το κάθε παιδί. Στη συνέχεια μέσω στατιστικής ανάλυσης, με τη βοήθεια αλγορίθμων που αναπτύχθηκαν ειδικά για αυτό το σκοπό, είμαστε σε θέση να δούμε με ακρίβεια τον τρόπο με τον οποίο το υπό εξέταση παιδί επεξεργάζεται το γραπτό λόγο και έτσι να έχουμε μια αποτίμηση της ευχέρειας ή της δυσκολίας που μπορεί να υπάρχει σε αυτό τον τομέα.

Στην εκδήλωση παρευρέθησαν πλήθος γονέων και ειδικών σε θέματα δυσλεξίας, καθώς και τα μέλη του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 1ου Γυμνασίου Αγίου Νικολάου.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Εκδήλωση για τη Μέθοδο R.A.D.A.R. στον Αγ. Νικόλαο 001