Η Εμμετρωπία στο Ευρωπαϊκό Οφθαλμολογικό Συνέδριο

Ο Δρ. Ασλανίδης και η επιστημονική ομάδα της Εμμετρωπίας παρευρέθηκαν στη χειμερινή συνάντηση της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής (E.S.C.R.S. winter meeting 2016).

Στα πλαίσια του συνεδρίου αυτού ο Δρ. Ασλανίδης ήταν ομιλητής, στο συμπόσιο "Occular Surface: What's New?" με θέμα: "Treatment alternatives for ocular surface damage", ενώ έγινε και παρουσίαση δύο (2) ερευνητικών δραστηριοτήτων της Εμμετρωπίας με θέμα: "T-ASLA a novel approach of surface ablation for myopia and CXL" και "Assessment of UVA-Riboflavin corneal cross-linking using small amplitude oscillatory shear measurements" αντίστοιχα.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Η Εμμετρωπία στο Ευρωπαϊκό Οφθαλμολογικό Συνέδριο 001