Workshop on Corneal Collagen Cross-Linking (CXL)

Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε διεθνής συνάντηση οφθαλμιάτρων με θέματα σχετικά κυρίως με τη μέθοδο διασύνδεσης κολλαγόνου στον κερατοειδή (corneal collagen cross-linking) και τις εφαρμογές της στη σύγχρονη ιατρική πρακτική.

Η διασύνδεση κολλαγόνου στον κερατοειδή αποτελεί σήμερα μια από τις πλέον πρωτοποριακές μεθόδους αντιμετώπισης παθήσεων του κερατοειδή όπως ο κερατόκωνος, οι ιατρογενείς εκτασίες αλλά και διάφορες μικροβιακές κερατίτιδες.

Στη συνάντηση αυτή, βασικοί ομιλητές ήταν οι κ.κ Keith Meek (Head of Biophysics Research Group, Cardiff University) και Farhad Hafezi (Professor at University of Geneva, και USC Los Angeles) οι οποίοι είναι πρωτοπόροι στον τομέα τους σε παγκόσμιο επίπεδο (στον ερευνητικό και στον κλινικό τομέα αντίστοιχα).

Συντονιστής της συνάντησης ήταν ο κ. Ιωάννης Ασλανίδης, Επιστημονικός Διευθυντής του Οφθαλμολογικού Κέντρου Εμμετρωπία, όπου και χρησιμοποιήθηκε, για πρώτη φορά στην Κρήτη (το 2006), η μέθοδος του cross-linking. Η Εμμετρωπία, με μεγάλη εμπειρία στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών, είναι και το μόνο Κέντρο στην Κρήτη που διαθέτει το μηχάνημα Avedro KXL το οποίο δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής πρωτοκόλλων γρήγορου cross-linking (accelerated cross-linking) μειώνοντας κατά πολύ τον απαιτούμενο χρόνο για την εφαρμογή της απαιτούμενης θεραπείας.

Η διασύνδεση κολλαγόνου είναι η μόνη προληπτική θεραπεία για παθήσεις που δημιουργούν ένα ακανόνιστο σχήμα στον οφθαλμό (εκτασία) και οι οποίες μπορούν να προκαλέσουν σημαντική απώλεια όρασης ή ακόμα και τύφλωση. Έως σχετικά πρόσφατα δεν μπορούσε να γίνε ιατρικά ώστε να σταματήσει η εξέλιξη τέτοιου είδους ασθενειών και η μόνη λύση κάποιες φορές ήταν η μεταμόσχευση κερατουειδούς.

Κατά τη διασύνδεση κολλαγόνου χρησιμοποιείται διάλυμα ριβοφλαβίνης (βιταμίνη B2) σε συνδυασμό με υπεριώδες φως, ώστε να επαχθεί μία φωτοχημική αντίδραση που προκαλεί σκλήρυνση στον κερατοειδή και σταθεροποίηση της νόσου.

Η βασική αιτία εκτατικών περιστατικών είναι μία πάθηση που ονομάζεται κερατόκωνος και είναι ενδημική στην Κρήτη. Πρόκειται για μία μη φλεγμονώδη πάθηση του κερατοειδούς, η οποία χαρακτηρίζεται από την παρουσία μίας προοδευτικής παραμόρφωσης της επιφάνειάς του. Ο κερατοειδής παίρνει σταδιακά μία «κωνική» μορφή (επεκτείνεται δημιουργώντας μία προεξοχή) παραμορφώνοντας το είδωλο που σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή χιτώνα του ματιού. Ταυτόχρονα παρατηρείται προοδευτική λέπτυνση, ουλοποίηση και τελικά θολερότητα στην περιοχή που υπάρχει ο κώνος. Το σημαντικό στον κερατόκωνο είναι ότι προκαλεί προοδευτική, μερική ή ολική, πτώση της όρασης η οποία η οποία δεν βελτιώνεται με γυαλιά και μπορεί να φθάσει μέχρι και την τύφλωση. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτή η παραμόρφωση βρίσκεται στο κάτω μισό του κερατοειδούς και πρωτοεμφανίζεται σαν ανώμαλος αστιγματισμός. Παρόλα αυτά, όλες οι περιπτώσεις αστιγματισμού δεν οφείλονται αποκλειστικά σε κερατόκωνο. Καθώς ο κερατόκωνος εξελίσσεται, η μόνη μη επεμβατική μέθοδος που παρέχει στον ασθενή κανονική όραση, είναι οι σκληροί φακοί επαφής (ημίσκληροι κερατοκωνικοί φακοί ή και σκληροί). Αν ο κερατόκωνος συνεχίσει να επιδεινώνεται τότε είναι πιθανή η δημιουργία ουλής στο κέντρο του κερατοειδούς. Παρά τις συνεχιζόμενες έρευνες η αιτιολογία του παραμένει ουσιαστικά άγνωστη. Θεωρείται γενικά κληρονομική ασθένεια και ενοχοποιούνται για την εμφάνισή της πολλοί παράγοντες και κυρίως ανωμαλίες της δομής ή του μεταβολισμού των διαφόρων τμημάτων του κερατοειδούς. Παλαιότερα θεωρείτο σπάνια πάθηση (ίσως γιατί δεν υπήρχαν τα διαγνωστικά μέσα για να ανιχνευθεί σε αρχικό στάδιο). Σήμερα γνωρίζουμε ότι δεν είναι τόσο σπάνια. Εμφανίζεται συνήθως στην εφηβεία όπου και εξελίσσεται σχετικά γρήγορα, στη συνέχεια επιβραδύνεται ο ρυθμός εξέλιξης και σταματά περίπου στα 35-40 χρόνια ζωής.

Τα πρώτα συμπτώματα είναι η θόλωση της όρασης, δηλαδή πτώση της οπτικής οξύτητας και προοδευτική αύξηση της μυωπίας και του αστιγματισμού. Ιδιαίτερα αύξηση του αστιγματισμού και μεγάλες μεταβολές της μυωπίας είναι ύποπτα συμπτώματα και πρέπει να διερευνώνται σχολαστικά.

Σήμερα η διάγνωση του κερατοκώνου γίνεται πολύ εύκολα με την τοπογραφία του κερατοειδούς. Η εξέταση αυτή μας δίνει έναν αναλυτικό χάρτη της επιφάνειας του κερατοειδούς και τις καμπυλότητες σε όλα τα σημεία της επιφανείας του. Υπάρχουν επίσης διαγνωστικά μηχανήματα με τα οποία ανιχνεύουμε τις μεταβολές της οπίσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς της οποίας οι ανωμαλίες προηγούνται πριν ακόμα εκδηλωθούν κλινικά συμπτώματα. Η εξέταση της τοπογραφίας είναι πολύ σημαντική για την έγκαιρη διάγνωση του κερατοκώνου και από τη στιγμή που υπάρχουν ενδείξεις πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον κάθε χρόνο.

Επίσης, στη διάρκεια αυτής της συνάντησης ανακοινώθηκαν και τα αποτελέσματα του προγράμματος ΕΣΠΑ 2007-2013, «Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» (Δράση: «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&Τ Συνεργασίες», Πράξη: «Διμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας‐ Κίνας  2012‐2014») στο οποίο συμμετείχαν οι εξής φορείς:

α) Εμμετρωπία (Συντονιστής φορέας-Υπεύθυνος: κ. Ιωάννης Ασλανίδης)

β) Ι.Τ.Ε, Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (Συνεργαζόμενος φορέας-Υπεύθυνος: κ. Θεοφάνης Κιτσόπουλος)

γ) Πανεπιστήμιο Κρήτης, Τμήμα Χημείας (Συνεργαζόμενος φορέας-Υπεύθυνος: κ. Αθανάσιος Κουτσολέλος

Στο τέλος της συνάντησης εκφράστηκε από όλους τους συμμετέχοντες η κοινή βούληση δημιουργίας διεπιστημονικών ερευνητικών συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της έρευνας στον τομέα της διασύνδεσης του κολλαγόνου. Οι συνεργασίες αυτές, με συμμετέχοντες από διάφορες χώρες της Ε.Ε., θα μπορέσουν να δώσουν νέα ώθηση στις προσπάθειες για την κατανόηση του μηχανισμού λειτουργίας διαφόρων ασθενειών ή/και επιπλοκών καθώς και στη βελτιστοποίηση του τρόπου αντιμετώπισής τους.

Δείτε επίσης εδώ: http://www.patris.gr/articles/288650#.Vkx2LtnGOSo

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Workshop on Corneal Collagen Cross-Linking (CXL) 001