12η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος

Η 12η Μαρτίου έχει ορισθεί ως η παγκόσμια ημέρα γλαυκώματος. Το γλαύκωμα αποτελεί μια σοβαρή οφθαλμολογική πάθηση, η οποία ενώ δεν προκαλεί, τις περισσότερες φορές, συμπτώματα μπορεί να οδηγήσει στην τύφλωση εάν δεν διαγνωσθεί και θεραπευτεί έγκαιρα!

Το γλαύκωμα είναι, μετά τον καταρράκτη, η δεύτερη αιτία τύφλωσης παγκοσμίως. 
Μέχρι το 2020, θα αφορά περίπου 80 εκατομμύρια ανθρώπους (και θα οδηγήσει σε αμφοτερόπλευρη τύφλωση 11,2 εκατομμύρια) σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, εκτιμάται ότι πάσχουν 200.000 έως 250.000 άνθρωποι ενώ οι μισοί από αυτούς δεν το γνωρίζουν.
Το γλαύκωμα είναι μια ομάδα οφθαλμικών ασθενειών που προξενεί προοδευτική βλάβη στο οπτικό νεύρο, στο σημείο όπου εκείνο αφήνει το μάτι για να μεταφέρει τις οπτικές πληροφορίες στον εγκέφαλο. 
Αν μείνει χωρίς θεραπεία, το γλαύκωμα προχωρεί προοδευτικά (χωρίς προειδοποίηση ή άλλα εμφανή συμπτώματα στον ασθενή) χειροτερεύοντας την οπτική βλάβη και μπορεί να οδηγήσει ακόμη και στην τύφλωση. Αυτή η βλάβη, μόλις λάβει χώρα, είναι μη αναστρέψιμη και αυτό έχει οδηγήσει στο να έχει περιγραφεί το γλαύκωμα ως: «σιωπηλή ασθένεια τύφλωσης» ή «ύπουλος κλέφτης της όρασης». 
Υπάρχουν αρκετές μορφές γλαυκώματος (οι πιο συχνές μορφές είναι το πρωτογενές γλαύκωμα ανοιχτής γωνίας και το γλαύκωμα κλειστής γωνίας). Μερικές από αυτές εμφανίζονται ως επιπλοκές άλλων οφθαλμικών παθήσεων (δευτερογενές γλαύκωμα) αλλά στην πλειοψηφία τους είναι πρωτογενείς, δηλαδή εμφανίζονται χωρίς τα αίτια να είναι γνωστά. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις το γλαύκωμα εμφανίζεται μετά το 40 έτος της ηλικίας (οπότε και πρέπει να γίνεται πλήρης οφθαλμολογικός έλεγχος κάθε δύο χρόνια) και η συχνότητα εμφάνισής του αυξάνει με την ηλικία.

Οι παράγοντες επικινδυνότητας για τη δημιουργία γλαυκώματος είναι: 
1)η ενδοφθάλμια πίεση, 2) η ηλικία, 3) οικογενειακό ιστορικό, 4) μυωπία και διαβήτης επίσης ενοχοποιούνται αν και δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία που να το αποδεικνύουν.
Οι εξετάσεις οι οποίες γίνονται για να αποκλεισθεί το ενδεχόμενο γλαυκώματος είναι :
α) μέτρηση της οπτικής οξύτητας, β) μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης, γ) εξέταση του οπτικού νεύρου για τυχόν ανωμαλίες, δ) γωνιοσκόπιση, ε) οπτικά πεδία, στ) παχυμετρία του κερατοειδούς, ζ) τομογραφία αμφιβληστροειδούς και οπτικού  νεύρου.

Παρά τη σημαντική πρόοδο που έχει επιτευχθεί τα τελευταία χρόνια στη φαρμακευτική αντιμετώπιση του γλαυκώματος, υπάρχει πάντα ένα σημαντικό ποσοστό ασθενών που χρήζουν επεμβατικής θεραπείας. Όπως ήταν αναμενόμενο, η καλπάζουσα τεχνολογική εξέλιξη δεν άφησε ανεπηρέαστο ούτε αυτόν τον τομέα. Η νέα επιλογή για το γιατρό και τον ασθενή ακούει στο όνομα SLT ή, αναλυτικά, selective laser trabeculoplasty (εκλεκτική τραμπεκουλοπλαστική με λέιζερ). Οι αναβαθμισμένες μονάδες SLT, αναμένεται να συμπληρώσουν το παραδοσιακά υψηλό επίπεδο υπηρεσιών  που παρέχονται  γενικότερα στο νησί μας.

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 12η Μαρτίου - Παγκόσμια Ημέρα Γλαυκώματος 001