Επέμβαση Ένθεσης Ενδοφακού | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Επέμβαση Ένθεσης Ενδοφακού

Αντικατάσταση του φυσικού φακού (Natural Lens Replacement)

Είναι μια χειρουργική επέμβαση για την διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών. Διαφέρει από τις υπόλοιπες μεθόδους διαθλαστικής χειρουργικής καθώς εδώ δε γίνεται αναδιαμόρφωση του κερατοειδούς χιτώνα, αλλά αντικατάσταση του φυσικού φακού του ματιού.

Η επέμβαση NLR εμφανίζει κάποια κοινά στοιχεία με την επέμβαση για την αντιμετώπιση του καταρράκτη. Ο χειρούργος αφαιρεί τον φυσικό φακό χρησιμοποιώντας υπέρηχους και τον αντικαθιστά με έναν ενδοφακό (IOL). Η διόρθωση μπορεί να αφορά είτε την κοντινή είτε τη μακρινή όραση, ανάλογα με το διαθλαστικό πρόβλημα του ασθενή.

Η μέθοδος NLR προτείνεται κυρίως σε όσους πάσχουν ήδη από πρεσβυωπία και δε μπορούν να υποβληθούν σε διαθλαστική χειρουργική για αναδιαμόρφωση της επιφάνειας του κερατοειδούς.

Με λίγα λόγια η μέθοδος NLR