Επέμβαση Φακικού Ενδοφακού | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Επέμβαση Φακικού Ενδοφακού

Phakic Intraocular Lens (IOL) Implantation

Είναι μια χειρουργική μέθοδος για την αντιμετώπιση υψηλών διαθλαστικών ανωμαλιών. Διαφέρει από τη διαθλαστική χειρουργική με λέιζερ καθώς εδώ εμφυτεύεται φακός στο μάτι χωρίς να αναδιαμορφωθεί ο κερατοειδής. Ο φακός εμφυτεύεται διαμέσου μιας μικρής τομής στην περιφέρεια του κερατοειδούς με παρόμοιο τρόπο της εμφύτευσης του φακού στην επέμβαση για τον καταρράκτη. Σε αντίθεση με την εγχείρηση καταρράκτη και την αντικατάσταση του φυσικού φακού του ματιού, ο φυσικός φακός εδώ δεν αφαιρείται κατά τη διάρκεια της εγχείρησης.

Λίγα λόγια για την εμφύτευση ενδοφθάλμιου φακού

Επέμβαση Φακικού Ενδοφακού 002
Επέμβαση Φακικού Ενδοφακού 003