Επιστημονικές Συνεργασίες | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Επιστημονικές Συνεργασίες ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η Εμμετρωπία, πιστή στις δεσμεύσεις της, έχει συνεχή παρουσία και συμμετοχή στο διεθνές επιστημονικό στερέωμα στον τομέα της Οφθαλμολογίας.

Για το λόγο αυτό, η ιατρική της ομάδα συνεχίζει να εμπλουτίζει, το ήδη πλούσιο συγγραφικό της έργο, προχωρώντας σε δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συμμετέχοντας στη συγγραφή ιατρικών συγγραμμάτων.

Παράλληλα, η Εμμετρωπία συμμετέχει ενεργά σε ερευνητικές προσπάθειες και προγράμματα σε συνεργασία με Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα από όλο τον κόσμο.

Ενδεικτικά στην παρακάτω λίστα παρατίθενται κάποιοι από τους φορείς με τους οποίους υπάρχει ή έχει υπάρξει συνεργασία: