ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

 

Πρέπει να θυμάστε ότι η μετεγχειρητική φροντίδα σας είναι το ίδιο σημαντική όσο και η πραγματική εγχειρητική διαδικασία:

Κάθε μετεγχειρητικός έλεγχος διαρκεί περίπου 15 λεπτά και βοηθά στην αξιολόγηση της μετέπειτα πορείας των όρασης και της υγείας των ματιών σας συνολικά.