Μετά την επέμβαση | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Μετά την επέμβαση ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Πρέπει να θυμάστε ότι η μετεγχειρητική φροντίδα σας είναι το ίδιο σημαντική όσο και η πραγματική εγχειρητική διαδικασία :

Κάθε μετεγχειρητικός έλεγχος διαρκεί περίπου 15 λεπτά και βοηθά στην αξιολόγηση της μετέπειτα πορείας των όρασης και της υγείας των ματιών σας συνολικά.