ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗΣ

Αεροϊατρική: ένας συνδυασμός αεροπορικής ιατρικής, ιατρικής της εργασίας και της δημόσιας υγείας

Η αεροϊατρική είναι ένας συνδυασμός αεροπορικής ιατρικής, ιατρικής της εργασίας και της δημόσιας υγείας.

Οι δραστηριότητες της αεροϊατρικής περιλαμβάνουν:

για το πλήρωμα πτήσης, το προσωπικό εδάφους, όλο το προσωπικό των αεροπορικών εταιριών καθώς και για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας.

Παράλληλα, πρέπει να υπάρχει διαρκής μέριμνα για την υγεία και την ασφάλεια του επιβατικού κοινού.

Ο σκοπός μιας αεροϊατρικής εξέτασης είναι να προσδιοριστεί εάν η κατάσταση της υγείας των πιλότων, των πληρωμάτων καμπίνας και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας παρουσιάζει κίνδυνο για την ασφάλεια στην εναέρια κυκλοφορία. Είναι επομένως ένας έλεγχος ασφαλείας που πληροί τις ιατρικές απαιτήσεις, όπως έχουν θεσμοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στην Ελλάδα, οι αεροϊατρικές εξετάσεις διεξάγονται σύμφωνα με τις ιατρικές απαιτήσεις του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA). Οι ιατρικές απαιτήσεις για την πιστοποίηση των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας καθορίζονται στις ευρωπαϊκές απαιτήσεις ιατρικής πιστοποίησης (EMCR) για τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας (ATC). Στην Ελλάδα ο φορέας που πιστοποιεί του αεροϊατρούς είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.

Η εξετάσεις που περιλαμβάνονται σε μια αεροϊατρική εξέταση περιλαμβάνουν μια λεπτομερή ανάλυση του ιατρικού ιστορικού του εξεταζόμενου. Στη συνέχεια, πραγματοποιούνται διάφορες εξετάσεις που τυπικά μπορεί να περιλαμβάνουν:

Εάν ο ιατρός το κρίνει απαραίτητο, ζητείται η γνώμη των ειδικών της αεροπορικής ιατρικής άλλης ειδικότητας (καρδιολόγο, ψυχίατρο, νευρολόγο, ειδικοί ΩΡΛ). Το ακριβές περιεχόμενο μιας ιατρικής εξέτασης διαφέρει ανά τύπο και κατηγορία ιατρικού πιστοποιητικού, βαθμολογίας και ηλικίας πιλότου.

Οι πιλότοι της κατηγορίας 1 (επαγγελματίες πιλότοι) πρέπει να εξετάζονται ιατρικά κάθε χρόνο. Η συχνότητα των εξετάσεων για πιλότους κατηγορίας 2 και των κατόχων άδειας κατηγορίας 3 εξαρτάται από την ηλικία τους.

 

Ο Δρ. Ιωάννης Ασλανίδης ολοκλήρωσε με επιτυχία πρόγραμμα αεροϊατρικής εκπαίδευσης και μπορεί να προσφέρει τις υπηρεσίες του (χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού για ανανέωση άδειας πτητικότητας) σε πιλότους και πλήρωμα καμπίνας και ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως Εξεταστής Αεροϊατρικής (AeroMedical Examiner).

Αρχικά συμμετείχε στη βασική εκπαίδευση στη Σχολή Αεροϊατρικής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στη συνέχεια ολοκλήρωσε με επιτυχία την ειδίκευση Αεροϊατρικής στην Ευρωπαϊκή Σχολή Αεροϊατρικής, στην κεντρική βάση της Lufthansa στη Φρανκφούρτη της Γερμανίας..

Ο Δρ. Ασλανίδης έχει πιστοποιηθεί από την Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως ΑΜΕ-1 (αριθμός 10033) και είναι εξουσιοδοτημένος ιατρός σε πιλότους και πλήρωμα καμπίνας της Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και ειδικός σύμβουλος της Πολιτικής Αεροπορίας για θέματα Οφθαλμολογίας.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 002
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 003
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΕΡΟΪΑΤΡΙΚΗΣ 004