Υπηρεσίες Αεροϊατρικής | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Υπηρεσίες Αεροϊατρικής

Ο Δρ. Ιωάννης Ασλανίδης ολοκλήρωσε με επιτυχία το πρόγραμμα Αεροϊατρικής και μπορεί πλέον να προσφέρει τις υπηρεσίες του (χορήγηση ιατρικού πιστοποιητικού για ανανέωση άδειας πτητικότητας) σε πιλότους και πλήρωμα αέρος της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ως Εξεταστής Αεροϊατρικής.

Αρχικά συμμετείχε στη βασική εκπαίδευση στη Σχολή Αεροϊατρικής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και στη συνέχεια ολοκλήρωσε με επιτυχία την ειδίκευση Αεροϊατρικής στην Ευρωπαϊκή Σχολή Αεροϊατρικής.

Ο Δρ. Ασλανίδης έχει πιστοποιηθεί από την Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας με ΑΜΕ-1, αριθμός 10033, και είναι εξουσιοδοτημένος ιατρός σε πιλότους και πλήρωμα αέρος της Πολιτικής Αεροπορίας καθώς και ειδικός σύμβουλος της Πολιτικής Αεροπορίας για θέματα Οφθαλμολογίας.

Υπηρεσίες Αεροϊατρικής 002
Υπηρεσίες Αεροϊατρικής 003
Υπηρεσίες Αεροϊατρικής 004