Εξατομικευμένο LASIK | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Εξατομικευμένο LASIK

Όπως τα δακτυλικά αποτυπώματα διαφέρουν από άνθρωπο σε άνθρωπο έτσι και κάθε μάτι είναι διαφορετικό από το προηγούμενο με μοναδικό ανατομικό χαρακτήρα.

Η εφαρμογή της διαθλαστικής μεθόδου LASIK σε συνδυασμό με την ανάλυση μετώπου κύματος WAVEFRONT επιτυγχάνει εξατομικευμένο πλάνο θεραπείας για το κάθε μάτι.

Αντίθετα με την κλασσική μέθοδο LASIK η οποία διορθώνει μόνο τα πρωτεύοντα σφάλματα: μυωπία, υπερμετρωπία και αστιγματισμός, ο συνδυασμός ανάλυσης μετώπου κύματος WAVEFRONT διορθώνει και τα δευτερεύοντα διαθλαστικά σφάλματα του οπτικού συστήματος, με αποτέλεσμα την βέλτιστη όραση. 

Οι εκτροπές αυτές αποτελούν το 5% εως 20% των συνολικών διαθλαστικών σφαλμάτων του ματιού και σχετίζονται άμεσα με προβλήματα, στην ποιότητα της όρασης και ιδιαίτερα στην νυχτερινή όραση.