Εξατομικευμένο ASLA/PRK | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Εξατομικευμένο ASLA PRK

Οι μέθοδοι Custom ASLA και Custom PRK επιτρέπουν στο χειρούργο να παρακάμψει τις συμβατικές μεθόδους χειρουργικής και να έχει καλύτερα αποτελέσματα. Οι τεχνολογίες νέας γενιάς χρησιμοποιούν την τεχνολογία wavefront για να μετρήσουν ολόκληρο το μάτι με τις εκτροπές και τα σφάλματά του και να δημιουργήσουν έναν τρισδιάστατο χάρτη του.

Ο χάρτης περιλαμβάνει αναλυτικές πληροφορίες οι οποίες είναι μοναδικές για το κάθε μάτι, όπως ακριβώς είναι τα δακτυλικά αποτυπώματα για τον καθένα. Ο γιατρός χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες για να οδηγήσει το λέιζερ και να προσαρμόσει τη θεραπεία ανάλογα με τις ανωμαλίες του ματιού.

Οι παραδοσιακές τεχνικές ASLA και PRK αναφέρονται σε συνηθισμένες και χαμηλότερου επιπέδου δυσκολίας εκτροπές , οι τεχνικές Custom ASLA και Custom PRK αναφέρονται σε υψηλής τάξεις εκτροπές, όπως κόμμα, σφαιρικές εκτροπές κ.ά. οι οποίες επηρεάζουν την τελική ποιότητα όρασης. 

Σχετικές μελέτες δείχνουν ότι το 5%-10% των ασθενών που υποβάλλονται στις συγκεκριμένες τεχνικές ωφελούνται από αυτές, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό ωφελείται συνήθως λιγότερο.