ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Την ημέρα του προεγχειρητικού ελέγχου θα σας γίνει μια αναλυτική εξέταση όρασης έτσι ώστε να καθοριστεί κατά πόσον είστε κατάλληλοι ή όχι για τη διαθλαστική χειρουργική επέμβαση.

Αυτός ο αναλυτικός έλεγχος, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει :


Εάν αποφασισθεί ότι είστε κατάλληλοι να υποβληθείτε σε διαθλαστική χειρουργική, ο γιατρός θα καθορίσει το επίπεδο της διόρθωσης όρασης που χρειάζεστε για τις καθημερινές σας ανάγκες.

Θα πληροφορηθείτε αναλυτικά για την πιθανή μετα-χειρουργική έκβαση της όρασης σας καθώς και για τις πιθανές επιπτώσεις της διόρθωσης με laser. Τέλος, προγραμματίστε ότι θα βρίσκεστε στην κλινική για τουλάχιστον δυο ή τρεις ώρες.