ΜΕΘΟΔΟΣ eyeRADAR | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

Μέθοδος eyeRADAR

Σκοπός του eyeRADAR

Σκοπός της ομάδας μας είναι να μπορούμε να αξιολογήσουμε ταχύτατα και αξιόπιστα την αναγνωστική ικανότητα ενός παιδιού, όχι μόνο μέσω ποιοτικών αλλά και συγκεκριμένων ποσοτικών χαρακτηριστικών.

Γι’ αυτό, μια διεπιστημονική ομάδα από Έλληνες επιστήμονες με επικεφαλής τον Δρ. Ιωάννη Ασλανίδη, και μετά από δέκα χρόνια μακροσκελών ερευνών, ανέπτυξε ένα πολυπαραμετρικό εργαλείο, το eyeRADAR (το RADAR είναι αρκτικόλεξο των αγγλικών λέξεων Rapid Assessment for Dyslexia and Abnormalities in Reading ─δηλαδή Τάχιστη Αξιολόγηση Δυσλεξίας και Ανωμαλιών της Ανάγνωσης─) το οποίο, μέσω του ειδικού λογισμικού του δίνει τη δυνατότητα να εξαχθούν μετρήσιμα και αντικειμενικά συμπεράσματα για την αναγνωστική ευχέρεια ενός μαθητή και για το εάν υποβόσκει αναγνωστικό πρόβλημα ή όχι.

Το eyeRADAR, ως εργαλείο ανίχνευσης και ελέγχου προόδου της ανάγνωσης, βοηθά στον εντοπισμό και την πρόβλεψη δυσκολιών σε μαθητές οι οποίοι μπορεί να έχουν ένα πολύ ειδικό αναγνωστικό μονοπάτι.

Τα στάδια της μεθόδου eyeRADAR

Η αξιολόγηση με το eyeRADAR γίνεται σε 2 στάδια:

Το εργαλείο αυτό είναι αποτέλεσμα 10χρονης έρευνας και κλινικής εμπειρίας της επιστημονικής ομάδας του RADAR. Το λογισμικό του eyeRADAR βασίζεται σε κατοχυρωμένους αλγόριθμους, καθώς διαθέτει ελληνικά και διεθνή διπλώματα ευρεσιτεχνίας τόσο στην Ε.Ε. όσο και στις Η.Π.Α. ενώ η μεθοδολογία του έχει δημοσιευτεί σε διεθνή έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

Πατήστε εδώ για να δείτε την ιστοσελίδα της μεθόδου eyeRADAR

Μέθοδος eyeRADAR 002
Μέθοδος eyeRADAR 003