ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

ΜΟΝΑΔΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ

Το Οφθαλμολογικό και Διαθλαστικό Κέντρο Εμμετρωπία είναι το πρώτο κέντρο στην Κρήτη και ένα από τα λίγα στην Ελλάδα που έλαβε άδεια Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στο χώρο της Οφθαλμολογίας.

Με την άδεια αυτή δίνεται η δυνατότητα σε εξειδικευμένα κέντρα να προβαίνουν σε επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο παρακάμπτοντας έτσι τον πιθανό κίνδυνο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Για αυτό τον λόγο άλλωστε είναι χαρακτηριστικό ότι σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις Η.Π.Α, ακόμα και μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες συνδεδεμένες με Πανεπιστήμια, έχουν σαν κοινή πρακτική να μεταθέτουν σε αντίστοιχες Μονάδες Ημερήσιας Νοσηλείας την πραγματοποίηση επεμβάσεων, όπως αυτή του καταρράκτη, έξω από το κτιριακό συγκρότημα του νοσοκομείου.