ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ | ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ - EMMETROPIA

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΜΜΕΤΡΩΠΙΑ

Από το 2005 οπότε και ιδρύθηκε, το Ιδιωτικό Ιατρείο Εμμετρωπία αποτελεί ένα πρότυπο κέντρο στο χώρο της οφθαλμολογίας με σκοπό να προσφέρει διάγνωση και αποκατάσταση σε προβλήματα όρασης μέσω του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού αλλά και της χρήσης εξοπλισμού τελευταίας τεχνολογίας.

H Εμμετρωπία αποτελεί το μόνο ιατρείο στην Κρήτη (και 1 από τα 8 συνολικά στη Ελλάδα) που έλαβε άδεια Μονάδας Ημερήσιας Νοσηλείας (Μ.Η.Ν.) στο χώρο της οφθαλμολογίας. Με την άδεια αυτή δίνεται η δυνατότητα σε εξειδικευμένα κέντρα να προβαίνουν σε επεμβάσεις που δεν χρειάζονται νοσηλεία σε νοσοκομείο παρακάμπτοντας έτσι τον πιθανό κίνδυνο των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων.

Στην Εμμετρωπία, εκτός του πλήρη οφθαλμολογικού ελέγχου, διενεργούνται και οι κατάλληλες επεμβάσεις για την αντιμετώπιση ποικίλων οφθαλμολογικών παθήσεων όπως:

• διαθλαστικές ανωμαλίες (μυωπία, υπερμετρωπία, αστιγματισμός)
• κερατόκωνος
• καταρράκτης (δυνατότητα ένθεσης απλών, τορικών-αστιγματικών και πολυεστιακών ενδοφακών ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενούς)
• γλαύκωμα
• παθήσεις του οπίσθιου ημιμορίου του οφθαλμού (αποκόλληση αμφιβληστροειδούς,
επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη κλπ.)

παράλληλα:
• γίνονται ενδοϋαλοειδικές εγχύσεις (ενέσεις) για την αντιμετώπιση παθήσεων όπως η ηλικιακή εκφύλιση της ωχράς και η διαβητική αμφιβληστροειδοπάθεια
• λειτουργεί ειδικό τμήμα οφθαλμοπλαστικής


ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το συνολικό πλαίσιο λειτουργίας της Εμμετρωπίας διέπεται από τις αρχές που αποτυπώνονται στο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας.

Το Σύστημα Ποιότητας είναι βασισμένο στις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που ορίζονται από το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2008, καθώς και από τις διατάξεις του νομοθετικού πλαισίου που καθορίζει την λειτουρία Οφθαλμολογικών Ιατρείων.

Κεντρικό σημείο του Συστήματος Ποιότητας αποτελεί ο Ασθενής με οφθαλμολογικά προβλήματα που επισκέπτεται το Κέντρο μας.

Οι στόχοι μας είναι :

Η συνολική εφαρμογή των αρχών του συστήματος εξασφαλίζεται μέσα από την συνεχή παρακολούθηση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας και την ανάπτυξη διεργασιών οι οποίες θα συνεισφέρουν θετικά στην επίτευξη των στόχων.

Το προσωπικό μέσω ενός αυστηρού συστήματος επιλογής, συνεχούς και συστηματικής επιμόρφωσης διαθέτει τόσο τα τυπικά όσο και τα ουσιαστικά προσόντα τα οποία μέσω της αποτελεσματική εσωτερικής επικοινωνίας εγγυώνται την προσήλωση στη φιλοσοφία και τους στόχους της Εμμετρωπίας.