Τεχνολογία NeuroVision: Αμβλυωπία

Ένα μεγάλο σύνολο οπτικών διαταραχών είναι δυνατόν να θεραπευτεί με την τεχνολογία NeuroVision, η οποία βελτιώνει την όραση μέσω βελτιστοποίησης του οπτικού νευρικού συστήματος στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό. 

Η τεχνολογία NeuroVision διατίθεται για κλινική χρήση για τις ακόλουθες εγκεκριμένες ενδείξεις: αμβλυωπία ενηλίκων, μετά από διαθλαστική επέμβαση, μετά από επέμβαση για καταρράκτη και σε περιπτώσεις χαμηλής όρασης.

Αμβλυωπία είναι ο ιατρικός όρος που χρησιμοποιείται στην περίπτωση που το ένα ή και τα δύο μάτια στέλνουν μία θολή εικόνα στον εγκέφαλο με αποτέλεσμα τα μάτια και ο εγκέφαλος να μην συνεργάζονται σωστά. Η οπτική οξύτητα του ενός ή και των δύο ματιών είναι χαμηλή και δεν βελτιώνεται με γυαλιά, φακούς επαφής ή διαθλαστική χειρουργική. Με πιο απλά λόγια υπάρχει απώλεια όρασης χωρίς οργανικά ή παθολογικά αίτια.

Η αμβλυωπία είναι μία αναπτυξιακή ανωμαλία της διόφθαλμης όρασης που εμφανίζεται κατά την παιδική ηλικία και τα αίτιά της είναι λειτουργικά και όχι παθολογικά. Ο οφθαλμός φαίνεται φυσιολογικός αλλά δεν χρησιμοποιείται σωστά γιατί ο εγκέφαλος δίνει προτεραιότητα στο άλλο μάτι. Στην καθημερινή γλώσσα το μάτι που υπολειτουργεί είναι αυτό που ονομάζουμε «τεμπέλικο μάτι».

Η αμβλυωπία επίσης χαρακτηρίζεται από διάφορες λειτουργικές ανωμαλίες της διόφθαλμης όρασης, όπως η στερεοσκοπική όραση, η μειωμένη ευαισθησία στην αντίθεση, μειωμένη αντίληψη των περιγραμμάτων και παραμορφωμένη αντίληψη του χώρου.

Τα αίτια της αμβλυωπίας μπορεί να είναι μία διαθλαστική ανωμαλία (υψηλή μυωπία, υπερμετρωπία ή αστιγματισμός), η ανισομετρωπία (μεγάλη διαφορά βαθμών μεταξύ των δύο ματιών) ή ο στραβισμός. Μπορεί δηλαδή να είναι οτιδήποτε δεν επιτρέπει στα μάτια να δώσουν μία καθαρή εστιασμένη εικόνα στον εγκέφαλο.
Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία 2 με 3 στα 100 παιδιά έχουν αμβλυωπία και ο αριθμός των αμβλυώπων παγκοσμίως αγγίζει τα 210 εκατομμύρια.

Τι είναι η τεχνολογία NeuroVision;
Η Τεχνολογία NeuroVision εστιάζει στη βελτίωση της ευαισθησίας στην αντίθεση και της επεξεργασίας των εικόνων στον εγκέφαλο. Η θεραπεία βελτιώνει την όραση εφαρμόζοντας εξατομικευμένη για κάθε ασθενή οπτική διέγερση μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, διευκολύνοντας τις νευρικές συνδέσεις που είναι υπεύθυνες για την όραση. Η ενεργός διέγερση αυξάνει την ευαισθησία ειδικών νευρώνων στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό και μέσω μίας σειράς ελεγχόμενων οπτικών ασκήσεων, οδηγεί σε αυξημένη Ευαισθησία στην Αντίθεση και βελτιωμένη Οπτική Οξύτητα. Οι αμβλυωπικοί ασθενείς επίσης, παρουσιάζουν βελτιωμένη διόφθαλμη λειτουργία. Η βελτίωση έχει μεγάλη διάρκεια, χωρίς να απαιτείται η χρήση επιπρόσθετης εξάσκησης.
 
Η τεχνολογία αυτή είναι κλινικά δοκιμασμένη και έχει λάβει έγκριση από τον FDA για την Αμβλυωπία Ενηλίκων, η οποία έως σήμερα θεωρείτο ανίατη. Η τεχνολογία έχει επίσης λάβει σήμανση CE-Mark για όλες τις παραπάνω ενδείξεις.

Επιστημονικό υπόβαθρο
Το επιστημονικό υπόβαθρο της τεχνολογίας NeuroVision βασίζεται σε διάφορες μελέτες και σημαντικές ανακαλύψεις στο πεδίο της νευροεπιστήμης της όρασης.

Η τεχνολογία χρησιμοποιεί ειδικά οπτικά ερεθίσματα - τα «Φίλτρα Gabor» , που ονομάστηκαν έτσι προς τιμήν του Dennis Gabor, ενός βραβευμένου με Νόμπελ φυσικού επιστήμονα. Ο Dennis Gabor ανακάλυψε ένα μοναδικό σχήμα αντίθεσης, που ταιριάζει απόλυτα με τα υποδεκτικά πεδία των νευρώνων στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό και οδηγεί στην βέλτιστη οπτική διέγερση. 

Στο περίφημο πείραμα των Hubel & Wiesel, ερευνήθηκαν οι αλλαγές στην ηλεκτρική δραστηριότητα στον οπτικό φλοιό μίας γάτας, ως απόκριση σε οπτικά ερεθίσματα που παρουσιάστηκαν σε αυτή. Οι Hubel & Wiesel ανακάλυψαν ότι συγκεκριμένοι νευρώνες στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό, αποκρίνονται σε συγκεκριμένα οπτικά ερεθίσματα και ότι οι κύριες παράμετροι που επηρεάζουν την νευρική απόκριση είναι η ακριβής θέση του ερεθίσματος, ο προσανατολισμός και η χωρική συχνότητα. Το 1981 οι Hubel & Wiesel έλαβαν το Βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψή τους αυτή, η οποία οδήγησε σε μία πρώτη κατανόηση της οπτικής επεξεργασίας στον εγκέφαλο.

Σε μία μεταγενέστερη μελέτη, που διεξήχθη από τον Polat και τους συνεργάτες του , αποδείχτηκε ότι υπάρχει μία άμεση συσχέτιση μεταξύ των διαφόρων επιπέδων αντίθεσης των οπτικών ερεθισμάτων και μίας απόκρισης των νευρώνων στον πρωτοταγή οπτικό φλοιό. Επίσης αποδείχτηκε ότι μπορεί να επιτευχθεί σημαντική νευρολογική δραστηριότητα μέσω ειδικής διαμόρφωσης του οπτικού ερεθίσματος χρησιμοποιώντας τα Φίλτρα Gabor. Η μελέτη απέδειξε την ύπαρξη της πλαστικότητας των νευρώνων στον εγκέφαλο ενηλίκων ατόμων όπου η αντιληπτική μάθηση μπορεί να τροποποιηθεί και η όραση μπορεί να βελτιωθεί με τεχνικές εκπαίδευσης της αντίληψης. Η βελτίωση της όρασης εκφράζεται ως αυξημένη ευαισθησία στην αντίθεση και βελτιωμένη οπτική οξύτητα.
 

Πώς πραγματοποιείται η θεραπεία;
Μετά από τη συνήθη οφθαλμολογική εξέταση, τα δεδομένα του ασθενή εισάγονται στο σύστημα NeuroVision, το οποίο δημιουργεί ένα προσωπικό πρόγραμμα εξάσκησης για τον ασθενή. Το πρόγραμμα αποτελείται από 30 - 40 συνεδρίες εξάσκησης, που γίνονται μπροστά στην οθόνη ενός υπολογιστή, κάθε συνεδρία εξάσκησης διαρκεί περίπου 30 λεπτά και οι ασθενείς πρέπει να εκτελούν τις ασκήσεις 3 φορές την εβδομάδα. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εξάσκησης, ο ασθενής θα πρέπει να επισκέπτεται την κλινική για διάφορες περιοδικές εξετάσεις, όπου εξετάζεται και παρακολουθείται η βελτίωση της όρασης και τα ενημερωμένα αποτελέσματα εισάγονται στο σύστημα.

Κατά τις 3 πρώτες συνεδρίες, το σύστημα πληροφορείται για τις οπτικές ικανότητες του ασθενή και πραγματοποιεί μία πλήρη χαρτογράφηση της εγκεφαλικής οπτικής του λειτουργίας, δημιουργώντας ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα εξάσκησης. Το πρόγραμμα είναι δυναμικό και αλλάζει ανάλογα με την πρόοδο του ασθενή και σύμφωνα με τα ενημερωμένα δεδομένα από την οφθαλμολογική εξέταση, τα οποία εισάγονται στο σύστημα σε όλη τη διάρκεια της θεραπείας.

Στο τέλος κάθε συνεδρίας εξάσκησης που γίνεται στο σπίτι, τα αποτελέσματα μεταφέρονται αυτόματα μέσω διαδικτύου στον διακομιστή της εταιρίας, όπου ένας αλγόριθμος κάνει τους υπολογισμούς για την επόμενη συνεδρία εξάσκησης και την αποστέλλει πίσω στον υπολογιστή του ασθενή.

Η θεραπεία γίνεται μία φορά μόνο διότι τα αποτελέσματα είναι μόνιμα.

Για ποιους ασθενείς ενδείκνυται η θεραπεία NeuroVision;

Αμβλυωπία: Άτομα από 9 ετών και άνω με αμβλυωπία. Δεν υπάρχει περιορισμός στο διαθλαστικό σφάλμα.

Μετά από Επέμβαση με Laser: Ασθενείς μετά από επέμβαση με laser που παρουσίασαν μειωμένη ευαισθησία στην αντίθεση ή υποτροπή στην ποιότητα της όρασης.
 
Μετά από Επέμβαση για Καταρράκτη: Ασθενείς μετά από επέμβαση για καταρράκτη που παρουσιάζουν δυσκολία στην μετεγχειρητική προσαρμογή, ή υποφέρουν από μειωμένη ευαισθησία στην αντίθεση. (Μονοεστιακοί ή πολυεστιακοί ενδοφακοί).

Χαμηλή Όραση: Ασθενείς με διάφορες οφθαλμολογικές παθήσεις, με βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα έως και 6/60 (20/200). 

Ποιες είναι οι προσδοκώμενες εκβάσεις από τη θεραπεία με NeuroVision;
Ως αποτέλεσμα της θεραπείας με NeuroVision, οι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση στη λειτουργική τους όραση. Δημοσιευμένες κλινικές μελέτες, δείχνουν ότι περισσότεροι από το 85% των ασθενών που ολοκλήρωσαν τη θεραπεία, παρουσίασαν βελτίωση στην οπτική οξύτητα κατά 2,5 γραμμές στον πίνακα μέτρησης και 100% αύξηση στην ευαισθησία στην αντίθεση (Contrast Sensitivity). Οι αμβλυωπικοί ασθενείς επίσης, παρουσιάζουν βελτιωμένη διόφθαλμη λειτουργία.

Ο στόχος της θεραπείας της Αμβλυωπίας είναι να βελτιώσει την όραση με την καλύτερη οπτική διόρθωση. Σε ασθενείς μετά από επέμβαση για Καταρράκτη, ο στόχος της θεραπείας NeuroVision είναι να ενισχύσει τα ικανοποιητικά αποτελέσματα από την επέμβαση και να συντομεύσει την περίοδο προσαρμογής μετά την εγχείριση, καθώς η θεραπεία βελτιώνει δραστικά την ευαισθησία στην αντίθεση σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ο στόχος της θεραπείας στην Χαμηλή Όραση, είναι να βελτιώσει τη λειτουργική όραση και την ευαισθησία στην αντίθεση. 

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Τεχνολογία NeuroVision: Αμβλυωπία 001