Στρατιωτικές Σχολές & Διαθλαστικές Επεμβάσεις

Το πρόβλημα της ανεργίας είναι ένα από τα θέματα που προβληματίζουν τους πολίτες της χώρας μας σύμφωνα με τις εκάστοτε δημοσκοπήσεις. Οι νέοι που πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και μάλιστα στην πιο παραγωγική τους ηλικία στρέφονται προς εξασφάλιση μόνιμης εργασίας όλο και περισσότερο στις Στρατιωτικές Σχολές και στις σχολές Αξιωματικών και Υπαξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Η ύπαρξη όμως μίας διαθλαστικής ανωμαλίας (το να φοράς γυαλιά) και σε μερικές σχολές έστω και απολύτως διορθωμένης με γυαλιά ή φακούς επαφής αποτελούσε και αποτελεί κριτήριο απόρριψης στις Στρατιωτικές Σχολές. Έτσι ακόμα και αν ο υποψήφιος πληροί όλα τα κριτήρια εισαγωγής του σε μία τέτοια σχολή η ύπαρξη ενός διαθλαστικού σφάλματος ακόμα και με διόρθωση (οπτική οξύτητα 10/10) δεν του επιτρέπει να λάβει μέρος στις εξετάσεις.

Διαθλαστικές ανωμαλίες ή αμετρωπίες ονομάζουμε τα σφάλματα του οπτικού μας συστήματος που εμποδίζουν τις ακτίνες του φωτός να εστιάσουν στον αμφιβληστροειδή χιτώνα (στο πίσω μέρος του ματιού) και να έχουμε την τέλεια εικόνα.

Οι συνήθεις διαθλαστικές ανωμαλίες είναι η μυωπία, η υπερμετρωπία και ο αστιγματισμός.

Στην μυωπία οι ακτίνες του φωτός εστιάζονται μπροστά από τον αμφιβληστροειδή με αποτέλεσμα να μην βλέπουμε καθαρά τα μακρινά αντικείμενα. Αυτό οφείλεται είτε στο μεγάλο μέγεθος του βολβού είτε στην αυξημένη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς.

Αντίθετα στην υπερμετρωπία οι ακτίνες εστιάζονται πίσω από τον αμφιβληστροειδή και έτσι δεν βλέπουμε καθαρά κυρίως κοντά αλλά και μακριά στις υψηλές υπερμετρωπίες. Αυτό οφείλεται είτε στο μικρό μέγεθος του βολβού είτε στην μειωμένη διαθλαστική δύναμη του κερατοειδούς.

Ο αστιγματισμός οφείλεται κυρίως στην ανώμαλη καμπυλότητα του κερατοειδούς η οποία παραμορφώνει την εικόνα που σχηματίζεται επάνω στον αμφιβληστροειδή.

Πρόσφατες στατιστικές αναφέρουν ότι το 30 % των νέων ηλικίας από 15 έως και άνω των 20 ετών έχουν μυωπία, το 15% υπερμετρωπία το 10 -20% μέχρι 1 διοπτρία. αστιγματισμό και το 3-10% 2 διοπτρίες.

Κάθε μία από τις Στρατιωτικές Σχολές έχει τα δικά της κριτήρια όσον αφορά την οπτική οξύτητα που απαιτείται και σε μερικές από αυτές γίνονται δεκτοί υποψήφιοι με γυαλιά ή φακούς επαφής αρκεί η οπτική τους οξύτητα με διόρθωση να μην είναι χαμηλότερη από αυτή που απαιτείται.

Συγκεκριμένα στον κάτωθι πίνακα αναφέρονται αναλυτικά οι απαιτούμενες οπτικές προϋποθέσεις για τους υποψηφίους όλων των Στρατιωτικών Σχολών. Είναι άξιο προσοχής το γεγονός ότι με εξαίρεση την Σχολή Ικάρων (Ιπτάμενοι) σε καμία από τις άλλες σχολές δεν αναφέρεται περιορισμός ή αποκλεισμός διόρθωσης με διαθλαστική επέμβαση.

Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Όπλων) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Μηχανικών) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού Ξηράς (ΣΜΥ) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Αεροπορία (Σχολή Τεχνικών Υπαξιωματικών Αεροπορίας) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Αεροπορία (Σχολή Υπαξιωματικών Διοικητικών) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία μα μην υπερβαίνει τις 4,5 διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων (ΣΣΕ) (Σωμάτων) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Στρατιωτικής Σχολής Αξιωματικών Σωμάτων (ΣΣΑΣ) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Σχολή Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 6 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο)
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μάχιμοι) Οπτική οξύτητα 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση
Σχολή Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) (Μηχανικοί) Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή
Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) Οπτική οξύτητα χωρίς διόρθωση 1/10 σε κάθε οφθαλμό, με διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό ,η μυωπία να μην υπερβαίνει τις 2,5 σφαιρικές διοπτρίες, η υπερμετρωπία τις 3 διοπτρίες και ο αστιγματισμός τις 2 διοπτρίες.Ολοι οι υποψήφιοι των Σχολών του Ναυτικού δεν πρέπει να έχουν υποστεί διαθλαστική επέμβαση με ακτινωτή κερατοτομή
Σχολή Ικάρων (ΣΙ) (τμήμα Ιπτάμενων)

Οπτική οξύτητα για μακριά και κοντά όχι μικρότερη από 10/10 σε κάθε οφθαλμό χωρίς διόρθωση και δεν πρέπει να έχουν υποβληθεί σε οποιαδήποτε διαθλαστική επέμβαση

Δεν πρέπει να έχουν μυωπία μεγαλύτερη από 0.25 διοπτρίες, υπερμετρωπία μεγαλύτερη από 1.75 διοπτρίες και αστιγματισμό 0,75 διοπτρίες σε κάθε μεσημβρινό. Επίσης εσωφορία μέχρι 10 διοπτρίες, εξωφορία μέχρι 5 διοπτρίες υπερφορία μέχρι 1 διοπτρία και εγγύς σημείο σύγκλισης όχι μεγαλύτερο από 70 cm

 

Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας Οπτική οξύτητα με ή χωρίς διόρθωση 10/10 σε κάθε οφθαλμό και η διαθλαστική ανωμαλία να μην υπερβαίνει τις 4,5 σφαιρικές διοπτρίες (σφαιρικό ισοδύναμο). Ο αστιγματισμός δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 5 διοπτρίες.

Είναι προφανές ότι ακόμα και εάν η οπτική οξύτητα με διόρθωση είναι ικανοποιητική το ίδιο το ύψος της διαθλαστικής ανωμαλίας αποτελεί τροχοπέδη στην συμμετοχή των υποψηφίων στις συγκεκριμένες σχολές.

Παλαιότερα ο μόνος τρόπος διόρθωσης αυτών των οπτικών σφαλμάτων ήταν τα γυαλιά και οι φακοί επαφής. Σε κάποιες όμως από αυτές τις σχολές η όραση έπρεπε να είναι τέλεια χωρίς διόρθωση και σε άλλες ακόμα και εάν η οπτική οξύτητα με διόρθωση ήταν 10/10, εάν η διαθλαστική ανωμαλία ξεπερνούσε το ανώτερο αποδεκτό όριο με αποτέλεσμα ο υποψήφιος ήταν απορριπτέος.

Το πρόβλημα των διαθλαστικών ανωμαλιών μπορούμε να το ξεπεράσουμε πλέον με τις διαθλαστικές επεμβάσεις οι οποίες ανήκουν στις επεμβάσεις ρουτίνας στα χέρια ενός έμπειρου χειρουργού οφθαλμιάτρου.

Η βελτίωση της τεχνολογίας των laser και των διαγνωστικών μεθόδων που χρησιμοποιούνται έχουν σαν αποτέλεσμα αυτές να είναι ανώδυνες, ασφαλείς με εξαιρετικά, προβλέψιμα και σταθερά σε βάθος χρόνου αποτελέσματα.

Οι κατεξοχήν διαθλαστικές επεμβάσεις με laser σήμερα είναι η LASIK και η PRK.

H LASIK είναι η πιο διαδεδομένη παγκοσμίως μέθοδος διόρθωσης των οπτικών σφαλμάτων. Είναι ανώδυνη, σύντομη και ασφαλής. Το laser δεν γίνεται απευθείας στην επιφάνεια του ματιού αλλά κάτω από ένα πολύ λεπτό στρώμα του κερατοειδούς (ονομαζόμενος κρημνός ή flap) το οποίο δημιουργείται από ειδικό εργαλείο τον μικροκερατόμο. Το λεπτό αυτό πέταλο του κερατοειδούς καλύπτει στη συνέχεια την επιφάνεια που έχει γίνει το laser και προσφέρει πιο γρήγορη και ανώδυνη ανάρρωση. Η αναισθησία γίνεται τοπικά μόνο με σταγόνες και η όραση αποκαθίσταται ταχύτατα σε λίγες μόνο ώρες στις περισσότερες των περιπτώσεων.

 

Η PRK είναι μία εξίσου ασφαλής και γρήγορη μέθοδος. Στην περίπτωση αυτή απομακρύνεται μόνο το επιθήλιο του κερατοειδούς (πρώτη στιβάδα), το laser γίνεται αμέσως μετά και τέλος τοποθετείται ένας προστατευτικός φακός επαφής για μία ή δύο μέρες. Η όραση αποκαθίσταται σταδιακά, είναι πολύ ικανοποιητική την πρώτη εβδομάδα και πολύ καλή στο τέλος του πρώτου μήνα.

Βεβαίως οι διαθλαστικές επεμβάσεις δεν μπορούν να γίνουν σε όλους. Οπωσδήποτε πριν από την επέμβαση προηγείται μία εκτεταμένη και λεπτομερής μελέτη (προεγχειρητικός έλεγχος) ο οποίος καθορίζει κατά πόσο η επέμβαση είναι εφικτή όπως και τη μέθοδο η οποία θα εφαρμοσθεί.

Οι διαθλαστικές επεμβάσεις είναι πλέον αναμφισβήτητα μία εξαιρετική εφαρμογή προηγμένης τεχνολογίας η οποία μπορεί να ανοίξει τις πόρτες της μελλοντικής επαγγελματικής τους αποκατάστασης σε πολλούς νέους οι οποίοι μέχρι τώρα έβλεπαν τις επιλογές τους να περιορίζονται λόγω της κατασκευής των ματιών τους ενώ είχαν όλα τα προσόντα να ακολουθήσουν μία λαμπρή σταδιοδρομία.

Πηγή: health.in.gr

ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Στρατιωτικές Σχολές & Διαθλαστικές Επεμβάσεις 001